Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Φωτοβολταϊκά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Μετεωρολογία – Ηλιακή ενέργεια.
 • Διαχωρισμός σε κατηγορίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Μπαταρίες των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ελεγκτές – ρυθμιστές φόρτισης εκφόρτισης μπαταριών και μετατροπείς από DC-AC & DC-DC.
 • Μελέτη και υπολογισμός των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
 • Αιολική ενέργεια – Ανεμογεννήτριες.
 • Ονομαστική ισχύ της ανεμογεννήτριας.
 • Ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας.
 • Αυτόνομα συστήματα – Διασυνδεδεμένα συστήματα – Υβριδικά συστήματα.
 • Ανεμογεννήτριες μέσης και μεγάλης ισχύος.
 • Μικρά υδροηλεκτρικά.
 • Γενικές αρχές των υδροηλεκτρικών.
 • Τεχνολογία των στροβίλων.

Σκοπός του υλικού είναι να αποκτηθούν μεταβιβάσιμα προσόντα, εξειδικευμένες επαγγελματικές ικανότητες και οι ζητούμενες από την αγορά εργασίας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο αντικείμενο εργασιών κάθε τομέα, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχόλησής και να επιτευχθεί η ένταξή στην αγορά εργασίας της συγκεκριμένης επαγγελματικής ειδικότητας.

Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων απαιτεί ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρησή τους. Η κατάρτιση τεχνιτών εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστημάτων δημιουργεί ικανό δυναμικό, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, συμβάλλει σε αποδοτικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις και ενισχύει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA