Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Εντοπισμός και ανάλυση συστημάτων Mentoring για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εντοπισμός και ανάλυση συστημάτων MentoringΗ μελέτη έχει βασικό στόχο την πλαισίωση και υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος mentoring, και έγινε με γνώμονα βασικές ποιοτικές διαστάσεις του φαινομένου, ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει επαρκώς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ανάλογου συστήματος mentoring, το οποίο θα υλοποιηθεί πιλοτικά από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σκοπός της μελέτης είναι μία συνοπτική παρουσίαση της διαδρομής του mentoring ως υποστηρικτικής πρακτικής για την επιχειρηματικότητα, και κυρίως η καταγραφή των βασικών στόχων, μεθοδολογικών αξόνων και αποτελεσμάτων των εντοπισμένων συστημάτων mentoring. Μεθοδολογικά, έγινε προσέγγιση των περιπτώσεων εκείνων που προσφέρουν μία όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και οι οποίες λειτουργούν είτε μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και πολιτικών, είτε ως μεμονωμένες πρακτικές φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 296487. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA