Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός διάλογος, ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, κοινωνικοί εταίροι, μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιπροσωπευτικότητα, οικονομική κρίση, Ευρωπαϊκή Ένωση

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αφορά στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου. Αρχικά, εξετάζονται σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (θεσμοί, πρακτικές, ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, πλαίσιο ρύθμισης, αποτελέσματα, κ.ο.κ), ενώ ταυτόχρονα  σκιαγραφείται η εξέλιξή του από τη δεκαετία του 1980 και μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια, εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μετά. Ειδικότερα, διερευνώνται οι συνέπειες της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως εργαλείου διαχείρισης της κρίσης) για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και το ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στη χάραξη της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις δυνατότητες παρέμβασης των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιό του καθώς και στις προσπάθειες για την επανεκκίνηση του Κοινωνικού Διαλόγου από το 2015 και μετά. Τέλος,  διερευνάται ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου καθώς και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων συμμετέχει σε αυτόν. Παράλληλα, κατατίθενται προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου της και της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο.

Βιβλιογραφική αναφορά: Καρακιουλάφη Χ. (2019), «Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 32

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA