Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ

 

Η μελέτη «Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ» αποσκοπεί στην αποτύπωση και ανάλυση των πρακτικών και των θεσμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ). Ταυτόχρονα αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στην εμπλοκή και συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ σε αυτόν, και κατατίθενται προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ΕΚΔ. Η μελέτη περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τον θεσμό και τις πρακτικές του ΕΚΔ τόσο στο διακλαδικό και όσο και στο κλαδικό επίπεδο, και αναλύεται ο ρόλος των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Επιπροσθέτως, μελετάται η εξέλιξη του από τα πρώτα στάδια ίδρυσης της ΕΟΚ και μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 2000, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές στο πλαίσιο διεξαγωγής και ρύθμισης του. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται οι εξελίξεις στο πεδίο του ΕΚΔ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μετά. Έμφαση δίνεται στις συνέπειες της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως εργαλείου διαχείρισης της κρίσης) για τον ΕΚΔ και το ρόλο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Ειδικότερα, εξετάζονται, αρχικά, οι δυνατότητες παρέμβασης των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενώ, εν συνεχεία, αναλύονται οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου από το 2015 και μετά. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, δίνεται έμφαση στο ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ΕΚΔ. Οι σχετικοί προβληματισμοί προκύπτουν κατά κύριο λόγο από τα βασικά σημεία-συμπεράσματα των δύο πρώτων μερών του κειμένου, καθώς και από συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΒΕΕ σε θεσμούς του ΕΚΔ. Το τρίτο μέρος, κλείνει με προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες βασίζονται στους προβληματισμούς και τα συμπεράσματα που έχουν αντληθεί και από τα τρία μέρη του κειμένου..

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA