Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Μελέτη των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων έχει αυξανόμενη σημασία στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του μέλλοντος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και της νομοθέτησης σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, η σημασία του ρόλου τους στα παραπάνω επαναδιατυπώθηκε εκ νέου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Pillar of Social Rights) που διακηρύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Όμως, παρά τις διακηρύξεις και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες - το ΕΚΤ παρέχει περισσότερα από 120 δισ. Ευρώ σε ευρωπαϊκές και εθνικές χρηματοδοτούμενες πηγές χρηματοδότησης για την απασχόληση, την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ 2014-2020 - η εφαρμογή είναι αργή στις περισσότερες χώρες, καθιστώντας δυσχερέστερη τη διαπίστωση του βαθμού, στον οποίο οι πόροι χρηματοδότησης έχουν αξιοποιηθεί για τη στήριξη της ανάπτυξης των θεσμικών ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων.

Στο παραπάνω πλαίσιο εκπονήθηκε μια μελέτη «EU Social Partners’ Project on “The European Social Fund: Supporting Social Dialogue at National, Regional and Local Levels» η οποία αποσκοπούσε οι ευρωπαϊκοί διατομεακοί κοινωνικοί εταίροι να αξιολογήσουν την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης στη διακυβέρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και τη χρήση της χρηματοδότησης του ΕΚΤ για την οικοδόμηση ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Παράλληλα στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο και τον βαθμό στον οποίο μπορούν να επιτευχθούν - και έχουν ήδη επιτευχθεί - πόροι του ΕΚΤ.

Κοινό αίτημα των διακλαδικών κοινωνικών εταίρων της ΕΕ, των κανονισμών του ΕΚΤ, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Εταιρική σχέση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ECCP), είναι η αξιοποίηση των κονδυλίων να βασίζονται σε μια αρχή εταιρικής σχέσης με έντονη τη συμμετοχή τους κοινωνικούς εταίρους.

Στα σχετικά αρχεία της παρούσας αναδημοσίευσης μπορείτε να βρείτε το ολοκληρωμένο και αναλυτικό κείμενο της μελέτης αυτής. Για την καλύτερη ενημέρωση σας πάνω στα ζητήματα που αφορούν στα ευρωπαϊκά ταμεία και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων μπορείτε να ανατρέξετε στα Ενημερωτικό Σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ "Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου" και το Κείμενο Γνώμης "Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση (ECCP) στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές συνοχής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης".

 

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA