Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Η αυτοαπασχόληση στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Διαχρονική επιλογή και ανθεκτική πραγματικότητα

 

Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό, εργοδότες και συμβοηθούντα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων συγκροτούν μία ιδιαίτερη ομάδα εργαζομένων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Κοινό τους γνώρισμα, η επιλογή τους στην αυτοαπασχόληση. Μία επιλογή που παραμένει δημοφιλής είτε σε περιόδους έντονης ύφεσης είτε σε συνθήκες δυναμικής ανάπτυξης.

Ποια είναι ωστόσο τα κίνητρα που ωθούν ή έλκουν στην ιδέα της αυτοαπασχόλησης; Πώς έχει μεταβληθεί στην πάροδο του χρόνου το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη και σε ποιους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας έχει μετατοπιστεί; Τι ισχύει στην Ελλάδα, που διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην Ευρώπη; Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην αγορά εργασίας που επηρεάζουν άμεσα την αυτοαπασχόληση; Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν ένα μόνο τμήμα της ευρύτερης συλλογιστικής περί αυτοαπασχόλησης που τροφοδοτεί το σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το ερευνητικό αυτό κείμενο, πριν δώσει απαντήσεις σε πλήθος αντίστοιχων ερωτημάτων, φρόντισε καταρχήν να περιγράψει το φαινόμενο της αυτοαπασχόλησης στην πραγματική του διάσταση και δυναμική, με βάση αξιόπιστα στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς και βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, με την αξιοποίηση σύγχρονης βιβλιογραφίας, εμβαθύνει σε συμπεράσματα που χαρακτηρίζουν και επαναπροσδιορίζουν το πεδίο της αυτοαπασχόλησης σήμερα.

Βιβλιογραφική αναφορά: Πρωτοπαπαδάκης Π. (2018), «Η αυτοαπασχόληση στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Διαχρονική επιλογή και ανθεκτική πραγματικότητα», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Μάιος 2018, σσ. 32

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA