Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ, η Συνομοσπονδία αποφάσισε να υλοποιήσει μια σειρά δράσεων, που περιελάμβαναν ντοκιμαντέρ, προβολές, εκθέσεις, καθώς και την εκπόνηση ερευνών και βιβλίων, με στόχο την προσέγγιση αδιερεύνητων πτυχών που αφορούν τον ευρύ χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων. Η ιδιαίτερη, μάλιστα, σημασία του εγχειρήματος αυτού της ΓΣΕΒΕΕ άπτεται του γεγονότος, ότι – με εξαίρεση ορισμένους νεότερους ερευνητές – ο χώρος των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων δεν έχει από ιστορικής πλευράς προσεγγιστεί και μελετηθεί συστηματικά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αποσπασματικής εικόνας είτε μέσα από ειδικές μελέτες είτε από γενικά έργα αναφοράς.

Ο παρών συλλογικός τόμος, με τίτλο «ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ: Ταυτότητες, αιτήματα, αναπαραστάσεις στην τέχνη και τον πολιτισμό», που δημιουργήθηκε με αφορμή το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ στις 13 & 14 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019: Ένας αιώνας μικρές επιχειρήσεις, ένας αιώνας διεκδικήσεις», εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη σειρά ερευνών και βιβλίων, με στόχο τη συστηματική και πολύπλευρη διερεύνηση της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ.

Στην εισαγωγή επιχειρείται η σκιαγράφηση του πλαισίου σύλληψης και εκπόνησης του παρόντος τόμου καθώς και μια σύντομη, αλλά μεστή παρουσίαση της θεματικής που πραγματεύεται κάθε ένα από τα κείμενα που συνθέτουν τον εν λόγω συλλογικό τόμο.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει σειρά κειμένων που επικεντρώνονται στο ζήτημα των ταυτοτικών αναζητήσεων των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, με άλλα λόγια της αναζήτησης μέσω, τόσο του αυτοπροσδιορισμού όσο και του ετεροπροσδιορισμού της ταυτότητάς τους και της θέσης τους στην κοινωνία και την οικονομία.

Η δεύτερη ενότητα φιλοξενεί κείμενα που εξετάζουν ζητήματα, αιτήματα και διεκδικήσεις των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων ανά τις δεκαετίες, πολλά από τα οποία αποτελούν ορόσημα, αλλά και διαχρονικά ζητούμενα.

Στην τρίτη ενότητα εντάσσονται κείμενα που εστιάζουν στις αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων στην τέχνη και τον πολιτισμό – πιο συγκεκριμένα στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τη ζωγραφική – καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 1919–2019.

Το ερευνητικό – μελετητικό αυτό πόνημα ολοκληρώνεται με μια τέταρτη ενότητα όπου περιλαμβάνονται κείμενα που παρουσιάζουν, ενδεικτικά, ποικίλα παραδείγματα από την ιστορία των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, ως αντιπροσωπευτικές μελέτες περίπτωσης, τόσο του ρόλου που διαδραμάτισαν όσο και της εξελεγκτικής τους πορείας στον χρόνο.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA