Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Καινοτομία και συνεργατικοί σχηματισμοί σε μικρές επιχειρήσεις» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή στη καινοτομία.
  • Διαχείριση καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις: Εργαλεία και Δεξιότητες.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις.
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
  • Καινοτομία ως Στρατηγική.
  • Θεωρητική και πρακτική κατανόηση των συνεργατικών σχηματισμών.
  • Κύκλοι ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών.
  • Μορφές συνεργατικών σχηματισμών και στρατηγική ανάπτυξη.

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να προσφέρει μια εισαγωγική επισκόπηση αναφορικά με τις έννοιες της καινοτομίας (innovation), της ανάπτυξης και της διαχείρισης της καινοτομίας (innovation management) και των συνεργασιών επιχειρήσεων υπό τη μορφή των συνεργατικών σχηματισμών (business clusters).

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό αναπτύχθηκε προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε επιχειρηματίες και τα στελέχη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων να έρθουν σε επαφή με τις παραπάνω έννοιες. Στόχος αυτού του κειμένου είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την για την αλλαγή των στάσεων αναφορικά με την καινοτομία καθώς και για την παροχή των βασικών γνώσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών και συνεργατικών καινοτομιών, από την πλευρά των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA