Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Κατάρτιση συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Εγκαταστάσεις θέρμανσης πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
  • Βασικές τεχνικές αρχές.
  • Ο ρόλος του εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων.
  • Εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου και αερίου.
  • Συντήρηση – ρύθμιση – αποκατάσταση βλαβών καυστήρα πετρελαίου και αερίου.
  • Ατομικοί επιτοίχιοι λέβητες αερίου.

Σκοπός του υλικού είναι να συμβάλει στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συντηρητών και εγκαταστατών καυστήρων πετρελαίου και αερίων καυσίμων, προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.

Γενικότερα, στοχεύει (α) στην απόκτηση ικανοτήτων, ώστε οι καταρτιζόμενοι να έχουν την δυνατότητα επιτυχούς εκτέλεσης των επαγγελματικών τους εργασιών εντός του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου, (β) στην απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να εκτελούν τις επαγγελματικές τους εργασίες με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους των έργων, καλύπτοντας τις ποιοτικές απαιτήσεις αυτών και έχοντας στόχο την ικανοποίηση των πελατών, (γ) στην απόκτηση πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες και τάσεις καθώς και σε μεθόδους διαρκούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης των επαγγελματικών τους γνώσεων και (δ) στην απόκτηση της δυνατότητας εκτέλεσης των επαγγελματικών τους εργασιών με εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA