Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Κατάρτιση τεχνικών ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης και συντήρησης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμοί, νομοθεσία, πρότυπα.
 • Γενικές απαιτήσεις για τους ανελκυστήρες.
 • Η εξέλιξη του εξοπλισμού των ανελκυστήρων και οι σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές τους.
 • Απαραίτητο μηχανολογικό υπόβαθρο για τεχνικούς ανελκυστήρων.
 • Στοιχεία μηχανών.
 • Αρχές ηλεκτρισμού και αυτοματσιμών.
 • Αισθητήρες (sensor transmitter).
 • Τα λειτουργικά και ασφαλιστικά στοιχεία και χαρακτηριστικα των ανελκυστήρων – Έλεγχοι και τεκμηρίωση.
 • Απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 81.02+Α3:2010 για υδραυλικούς ανελκυστήρες.
 • Βασικά μέρη μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα έλξης.
 • Κυλιόμενες σκάλες και πεζόδρομοι.

Σκοπός του υλικού είναι η δημιουργία ειδικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου να είναι σε θέση να αναφέρονται στα αντίστοιχα πρότυπα και τις επικαιροποιημένες εκδόσεις τους και να ερμηνεύουν με σαφήνεια τις απαιτήσεις τους.

Γενικότερα, στοχεύει (α) τόσο στην αποσαφήνιση του Ευρωπαϊκού Δικαίου που διέπει την ασφάλεια στη λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση των προϊόντων, όσο και  στην απόκτηση γνώσης για την ερμηνεία και τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομολογίας και των σχετικών επιβαλλόμενων προτύπων, (β) στην κατανόηση του πνεύματος των προτύπων για την αποτροπή της διακινδύνευσης κατά τη χρήση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την προσαρμογή των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, (γ) στην κατανόηση της αναγκαιότητας της τυποποίησης των μεθόδων και της πιστότητας του εξοπλισμού για την κατασκευή, τις δοκιμές, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και (δ) στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για την επικαιροποίηση των γνώσεων ως προς την εξέλιξη των προδιαγραφών (προτύπων).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA