Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τοπικό επίπεδο

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Μεθοδολογίες και τεχνικές δημιουργίας δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τοπικό επίπεδο» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Αειφόρος ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη
  • Καλές πρακτικές, τάσεις και νομοθεσία
  • Ενδιαφερόμενα μέρη
  • Εμείς και ο κόσμος γύρω μας
  • Κάνοντας τη διαφορά μέσα από συνεργασίες
  • Πώς θα ωφεληθεί η επιχείρηση μου;

Σκοπός του υλικού είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα οφέλη που προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξειδικεύοντας στο ρόλο που διαδραματίζει προς την κατεύθυνση αυτή η δημιουργία συνεργασιών και δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA