Δημοσιεύσεις / Μελέτες - Έρευνες

Συνεργατικοί σχηματισμοί και αστική ανάπτυξη: η περίπτωση της Αθήνας

Τι είναι οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας τους στα αστικά κέντρα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα; Οι παραπάνω είναι μερικές από τις ερωτήσεις που επιχειρεί να απαντήσει η μελέτη «Συνεργατικοί σχηματισμοί και αστική ανάπτυξη: η περίπτωση της Αθήνας».

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων αποτελούν εργαλεία για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται περισσότερες πιέσεις λόγω του μικρού μεγέθους τους και της τοπικότητας που χαρακτηρίζει την παραγωγή τους και τη διάθεση των προϊόντων τους. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων είναι δυνατόν να προσφέρουν πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν και διασυνδέονται σε αυτά, επιτρέποντας τους να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, και να μειώσουν τα κόστη τους και να υιοθετήσουν στρατηγικές καινοτομίας και εξωστρέφειας και γνώσης.

Η μελέτη καταγράφει τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, εστιάζοντας στις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και στο παράδειγμα της πόλης της Αθήνας.

Πως η ίδια ανάπτυξη των πόλεων συνεισφέρει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών τους;

Οι πόλεις, διαχρονικά λειτουργούν ως πόλοι ανάπτυξης συσσωρεύοντας επενδυτικά κεφάλαια αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό σε διάφορους δυναμικούς κλάδους. Ο ρόλος των αστικών κέντρων είναι διπλός τόσο ως προς την ίδια την αστική ανάπτυξη, όσο και για την συνεισφορά τους στην ντόπια οικονομία. Η γεωγραφική εγγύτητα είναι βασική παράμετρος για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων. Στόχος της μελέτης, πέρα από το να παρουσιάσει το πως τα αστικά κέντρα και η ανάπτυξη τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συνεργειών και ανάπτυξης της καινοτομίας μεταξύ επιχειρήσεων, είναι να καταγράψει καλές πρακτικές στο τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον της Αθήνας. Παράλληλα, η μελέτη εντοπίζει τις συγκεντρώσεις και τους δυναμικούς κλάδους που θα μπορούσαν να αναπτύξουν συνεργατικούς σχηματισμούς στην πόλη της Αθήνας.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τοπικού οικονομικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.

 

Βασικό συμπέρασμα

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί ενισχύουν με τρεις τρόπους τις ΜμΕ: α) αυξάνουν την παραγωγικότητα τους, β) βελτιώνουν την ικανότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συνεργατικούς σχηματισμού να αυξήσουν την καινοτομία τους και γ) ενθαρρύνουν τη δημιουργία

Κύρια ευρήματα

Οι κλάδοι που εμφανίζουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και χωρική εγγύτητα στην Αθήνα είναι οι παρακάτω: κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, υπόδηση, εκδόσεις, εκτυπώσεις, αυτοκίνητο-μοτοσικλέτα, κόσμημα-αργυροχρυσοχοΐα, λογισμικό, υπηρεσίες τουρισμού (ταξιδιωτικά γραφεία), αγορά ακινήτων (real estate), φωτογραφία-φιλμ-τηλεόραση, διαφήμιση και πρακτορεία ειδήσεων (media) και εστίαση-τουρισμός

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί ενισχύουν με τρεις τρόπους τις ΜμΕ αυξάνουν την παραγωγικότητα τους, βελτιώνουν την ικανότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συνεργατικούς σχηματισμού να αυξήσουν την καινοτομία τους και ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη διεύρυνση του συνεργατικού σχηματισμού και των επιχειρήσεων μελών του.

Το 2014 ήταν ενεργοί πάνω από 2.000 συνεργατικοί σχηματισμοί σε 409 περιφέρειες χωρών της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων κρατών μη μελών της Ε.Ε., όπως η Ρωσία και η Ουκρανία.

NEWSLETTER

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας

SOCIAL MEDIA