Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου - σιδήρου

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Νέες τεχνικές δομικών έργων αλουμινίου - σιδήρου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στις κατασκευές κουφωμάτων αλουμινίου.
 • Τεχνικοί υπολογισμοί – λήψη μέτρων.
 • Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Τεχνολογία υλικών.
 • Βασικές αρχές κοστολόγησης.
 • Ασφάλεια εργασίας.
 • Παραγωγή κατασκευών.
 • Σύστημα ελέγχου παραγωγής και ποιότητας.
 • Κατεργασίες υλικών.
 • Τοποθέτηση κατασκευών.

Σκοπός του υλικού είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης τόσο των καταρτιζομένων, όσο και των επιχειρήσεών τους, καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου με τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Επιπροσθέτως, οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν τα ερεθίσματα για την αλλαγή κουλτούρας και για την αφομοίωση ενός νέου τρόπου οργάνωσης, εργασίας και εφαρμογής νέων πρακτικών και εργαλείων, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού.

Γενικότερα, στοχεύει (α) στη δημιουργία ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου - εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο των κατασκευών από αλουμίνιο και σίδηρο, το οποίο θα αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων του κλάδου τα επόμενα έτη στο έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, (β) στην απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων και εργαλείων, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι καταρτιζόμενοι και θα αποτελέσουν τις βάσεις για την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων του κλάδου, (γ) στην απόκτηση των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την κατασκευή και τοποθέτηση άρτιων και ασφαλών για τον χρήστη κατασκευών από αλουμίνιο και σίδηρο και (δ) στην εξοικείωση των καταρτιζομένων με τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές που συντελούνται στον χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου (εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια προϊόντος - σήμανση CE, κ.λπ.).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA