Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Οδηγός επιδομάτων μητρότητας και αδειών για τους/τις επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/ες

Στόχος του παρόντος Θεματικού Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο και πρακτικό εργαλείο για τις μητέρες επιχειρηματίες/αυτοαπασχολούμενες, ασφαλισμένες στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά και για  κάθε ενδιαφερόμενο/η. 

Με εύληπτο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, καταγράφονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τα επιδόματα και τις άδειες μητρότητας.

Ο Θεματικός Οδηγός περιλαμβάνει σειρά απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μητρότητα, τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων και αδειών, τις ιατρικές δαπάνες, όπως αυτές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της μαιευτικής περίθαλψης. Επίσης, εξετάζεται η στήριξη στις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, οι διευκολύνσεις που παρέχονται με τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών και η έμμεση προστασία της μητρότητας, με παροχές όπως είναι τα κατασκηνωτικά προγράμματα. Τέλος, επιχειρείται μία εμβάθυνση, με την εξέταση ορισμένων ειδικών περιπτώσεων. Η αποβίωση του τέκνου ή της μητέρας, η θετή και παρένθετη μητρότητα, τα δικαιώματα και τα ευεργετήματα που απορρέουν για τον πατέρα αποτελούν μερικές από αυτές.

Βιβλιογραφική αναφορά: Κουτσούκου Η. (2020), «Οδηγός επιδομάτων μητρότητας και αδειών για τους/τις επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/ες», Θεματικοί Οδηγοί ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA