Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Ο ανταγωνισμός στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς και οι επιπτώσεις στη λειτουργία και βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού είναι το σύνολο κανόνων που προσπαθεί να προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις και περιορισμούς που του επιφέρουν πρακτικές επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να περιορίσουν την «οικονομική ευημερία». 

μικρές επιχειρήσεις, ανταγωνισμός, βιωσιμότητα, οικονομία, μοντέλα ανάπτυξης ΜμΕ

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από το πολύ μικρό μέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται με τη διάχυση μεγάλης μάζας του κύκλου εργασιών σε ένα επίσης μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων.

Η περιφερειακή ανάλυση διαπιστώνει μια υπερσυγκέντρωση του επιχειρηματικού δυναμικού σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και το μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας, που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στη διείσδυση και επικυριαρχία μεγάλων επιχειρήσεων και διαμορφώνει συνθήκες ανεπαρκούς ανταγωνισμού στις περιφερειακές αγορές. Το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας φαίνεται συνεπώς να λειτουργεί σε συνθήκες έντασης ανταγωνισμού, καθώς συναγωνίζονται σε μικρές τοπικές αγορές και αποσπούν εξίσου μικρά μερίδια τζίρου, ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA