Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των δεξιοτήτων

Η κατοχή γνώσης δεν είναι το ίδιο με την ικανότητα εφαρμογής της. Το να κατέχεις μια δεξιότητα σημαίνει να μπορείς να κάνεις κάτι καλά. Η κατοχή μιας δεξιότητας απαιτεί γνώσεις, αλλά η γνώση δεν σημαίνει απαραίτητα την ύπαρξη δεξιοτήτων. Η γνώση του πώς λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια δεν σημαίνει ότι ένα άτομο έχει την ικανότητα να επισκευάσει μία τέτοια.

Στο παρόν κείμενο, το οποίο αποτελεί μεταφρασμένη αναδημοσίευση από μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Αναφορά για την Παγκόσμια Ανάπτυξη 2018: Μάθηση για την πραγματοποίηση της υπόσχεσης της εκπαίδευσης», γίνεται αναφορά στον πολυδιάστατο χαρακτήρα των δεξιοτήτων.

Το κείμενο, που συνοδεύεται από σχετικές βιβλιογραφικές και αρθρογραφικές αναφορές, διατυπώνει τη θέση ότι οι δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν κεντρικό θέμα συζήτησης των εκπαιδευτικών πολιτικών, αλλά και των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, πρέπει να γίνονται αντιληπτές ως ένα πεδίο αλληλεπίδρασης και συν-λειτουργίας γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών και τεχνικών δεξιοτήτων.

Βιβλιογραφική αναφορά:  World Bank (2018), «Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των δεξιοτήτων» (Spotlight 3: The multidimensionality of skills, στο World Bank, (2018), World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, pp.102-104. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank., μτφ. Π. Λιντζέρης, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Απρίλιος, σσ. 4

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA