Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Παραγωγική αναδιάρθρωση του βιομηχανικού κεφαλαίου

Η παρούσα έρευνα αφορά στην παραγωγική αναδιάρθρωση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο του τελευταίου μισού αιώνα και ουσιαστικά εξετάζει το υπόδειγμα ενσωμάτωσης της ελληνικής οικονομίας στην ενιαία αγορά και τις επιπτώσεις της κρίσης σε αυτό το υπόδειγμα, με έμφαση πάντα στο βιομηχανικό κεφάλαιο. Η έρευνα εξετάζει τις κινήσεις του κεφαλαίου και τους κυρίαρχους παραγωγικούς μετασχηματισμούς. Το υπόδειγμα ενσωμάτωσης της ελληνικής οικονομίας στην ΕΕ και το διεθνή καταμερισμό εργασίας προσδιορίστηκε από την αξιοποίηση της προνομιακής γεωγραφικής θέσης της χώρας και στηρίχτηκε σε τρείς πυλώνες. Αυτοί αφορούν την εξέλιξη της χώρας, πρώτον, ως κόμβος διύλισης και μεταφοράς πετρελαίου, διαχείρισης, τραπεζικής, μεταφορών και logistics του βορειοευρωπαϊκού βιομηχανικού κεφαλαίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· δεύτερον, ως ορμητήριο για την εξαγωγή βιομηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου στην ίδια περιοχή· και τρίτον ως τουριστικός παράδεισος για τους βορειοευρωπαίους (κυρίως Βρετανούς και Γερμανούς) εργαζόμενους.

Το βιομηχανικό κεφάλαιο αναδιαρθρώθηκε, συρρικνώθηκε, μετανάστευσε και μετασχηματίστηκε, και αυτή η αναδιάρθρωση οδήγησε στο συγκεκριμένο υπόδειγμα ενσωμάτωσης. Η κρίση του 2008 αμφισβήτησε πλευρές του υποδείγματος, ενώ ενίσχυσε άλλες. Τέλος, οι προκλήσεις της οικονομικής συγκυρίας και η νέα επερχόμενη κρίση είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε παραπέρα αναδιάρθρωση του βιομηχανικού κεφαλαίου και ανάδειξη ενός τροποποιημένου καταμερισμού εργασίας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA