Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα

Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, Ενέργεια, Κλίμα, ΕΣΕΚ, απολιγνιτοποίηση, δίκαιη μετάβαση

Στο παρόν κείμενο, παρουσιάζονται οι κυριότερες παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το Σχέδιο αυτό έχει πολλές και σημαντικές προτάσεις που επηρεάζουν το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι κυριότερες παρατηρήσεις σχετίζονται με τη φιλοδοξία του Σχεδίου, τα χρησιμοποιούμενα σενάρια και την επικαιροποίησή τους, την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ενέργειας και το προτεινόμενο μελλοντικό ενεργειακό μίγμα (φυσικό αέριο, ΑΠΕ), το κόστος της ενέργειας και τις οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις, τις επιπτώσεις σε εργασιακά θέματα, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, την ενημέρωση των εργαζομένων και των πολιτών, την κατάστρωση κλαδικών σχεδίων, το επιχειρείν και την ενεργειακή ένδεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Βιβλιογραφική αναφορά: Ζέρβας Ε. (2020). "Παρατηρήσεις για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα", Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Νο.12/2020, σσ. 36

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA