Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Παρατηρήσεις και προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Μόλις τα τελευταία 2 χρόνια, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει αργά, αλλά σταθερά, να ανακάμπτουν από την δεκαετή οικονομική κρίση, οι συνέπειες της οποίας ήταν εντονότερες γι’ αυτές. Το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε μια νέα πολυ-επίπεδη κρίση οι επιπτώσεις της οποίας, παρόλο που δεν είναι ακόμα δυνατόν να υπολογιστούν σε όλο τους το εύρος, έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμα τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Η συζήτηση, ωστόσο, για αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος, που το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, φιλοδοξεί να υπηρετήσει, δεν είναι ούτε καινούργια, ούτε ολοκληρωμένη. Η ΓΣΕΒΕΕ συστηματικά έχει τονίσει πως βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την κρίσιμη συμβολή και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και τον μεγαλύτερο εργοδότη. Στο πλαίσιο αυτό, πολιτικές που μεριμνούν για την αύξηση του μεγέθους των πολύ μικρών επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας, τόσο την κρίσιμη συμβολή τους για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, όσο και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τις καθηλώνουν σε περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα με μικρές προοπτικές ανάπτυξης -  όπως πχ ο «αποκλεισμός τους» από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ή ακόμα και οι δυσανάλογες επιβαρύνσεις που υφίστανται είτε σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο είτε σε σχέση με το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης -  βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει σχόλια – προτάσεις επί των αξόνων πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA