Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Συστήματα πετρελαιοκίνησης αυτοκινήτων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Λειτουργία πετρελαιοκινητήρων.
  • Σύστημα τροφοδοσίας – έγχυσης καυσίμου.
  • Σύστημα ψεκασμού κοινού συλλέκτη “Common – Rail”.
  • Σύστημα ψεκασμού με μονάδα αντλίας – Μπεκ “Unit Injector System” (UIS).
  • Σύστημα ψυχρής εκκίνησης πετρελαιοκινητήρων.
  • Συστήματα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων πετρελαιοκινητήρων.

Σκοπός του υλικού είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων του Τεχνίτη αντλιών πετρελαίου και του Μηχανικού Αυτοκινήτων, με βάση τα αντίστοιχα επαγγελματικά τους περιγράμματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό υλικό προσφέρουν γενικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, που όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις πληροφορίες που παρέχονται από το τεχνικό εγχειρίδιο του όποιου κατασκευαστή, οι οδηγίες του οποίου θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA