Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και των ζωντανών παραστάσεων

Η μελέτη «Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και των ζωντανών παραστάσεων» αποτελεί έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις τάσεις και ανάγκες τόσο των επιχειρηματικών, όσο και των ψηφιακών δεξιοτήτων στους υποτομείς των Οπτικοακουστικών μέσων (Audio Visual) και των Ζωντανών παραστάσεων (Live Performances) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Live Skills», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 SSA (Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων).

Απώτερος σκοπός του έργου «Live Skills» είναι να αντιμετωπίσει τα κενά δεξιοτήτων που εντοπίζονται στην κατηγορία Δημιουργικές και Πολιτιστικές Δεξιότητες  (CCS), και εν προκειμένω στους τομείς AV και LP, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς για Ψηφιακές και νέες τεχνολογίες, Διαχείριση της τέχνης και Επιχειρηματικές δεξιότητες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η δημιουργική βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Παρά το γεγονός ότι ο τομέας έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την κρίση, κυρίως λόγω της μείωσης της ιδιωτικής και της δημόσιας δαπάνης για πολιτιστικά προϊόντα, πολλές από τις επιχειρήσεις του έχουν δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα και ευελιξία υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις.

Αναδεικνύονται επίσης οι κυριότερες τάσεις σχετικά με τη δημιουργική βιομηχανία κατά την περίοδο της κρίσης. Την περίοδο αυτή φαίνεται ότι τείνουν να επικρατούν οι επιχειρήσεις που είναι μικρές σε μέγεθος και αυτές των αυτοαπασχολουμένων, παράλληλα έκαναν την εμφάνιση τους συνεργατικά σχήματα, ενώ τέλος η πλειοψηφία των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων αναζητούσε νέες μορφές χρηματοδότησης.

Οι αλλαγές που υφίσταται ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για απόκτηση οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες και τα άτομα που απασχολούνται σε αυτόν. Η μελέτη εντοπίζει τις σημαντικότερες από αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες θα αποτελούν και τη βάση στην οποία θα αναπτυχθούν τα προγράμματα μαθημάτων του έργου.

Άλλο ένα σημείο που αναδεικνύεται είναι πως οι επαγγελματίες στον τομέα είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, ιδιαίτερα καταρτισμένοι, αλλά χαμηλά αμειβόμενοι. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες κυρίως σε συνθήκες εργασίας και όχι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναφορικά με τις μεθόδους κατάρτισης και εκπαίδευσης φαίνεται πως αν και οι νέες ηλεκτρονικές εξ’ αποστάσεως μέθοδοι κερδίζουν έδαφος, παρόλα αυτά οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης συνεχίζουν να είναι ακόμη πρώτες σε προτίμηση.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες προτάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη είναι αυτή της ανάγκης για στρατηγική στόχευση και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών κλάδων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η διασύνδεση της εκπαίδευσης/κατάρτισης με την εκμάθηση βάσει εργασίας μέσω χρηματοδοτικών κινήτρων στους εργοδότες. Επίσης προκύπτει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία συνεταιριστικών σχημάτων και να δημιουργηθούν συνεργατικοί χώροι. Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να γίνει μία λεπτομερής απογραφή των δημιουργικών και πολιτιστικών κλάδων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το πεδίο είναι σε μεγάλο βαθμό ακόμη αόριστο.

Βασικό Συμπέρασμα

Η δημιουργική βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Παρά το γεγονός ότι ο τομέας έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την κρίση, κυρίως λόγω της μείωσης της ιδιωτικής και της δημόσιας δαπάνης για πολιτιστικά προϊόντα, πολλές από τις επιχειρήσεις του έχουν δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα και ευελιξία υιοθετώντας καινοτόμες λύσεις.

Κύρια Ευρήματα

Οι αλλαγές που υφίσταται ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για απόκτηση οριζοντίων επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους επαγγελματίες και τα άτομα που απασχολούνται σε αυτόν

Οι επαγγελματίες στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, ιδιαίτερα καταρτισμένοι, αλλά χαμηλά αμοιβόμενοι

Αν και οι νέες ηλεκτρονικές εξ΄αποστάσεως μέθοδοι κερδίζουν έδαφος στους επαγγελματίες  της δημιουργικής βιομηχανίας, οι παραδοσιακές μέθοδοι εκπαίδευσης συνεχίζουν να είναι ακόμη πρώτες σε προτίμηση των επαγγελματιών

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA