Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση τεχνιτών υαλοπινάκων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην ειδικότητα του τεχνίτη υαλοπινάκων. Εφαρμογές – διαδρομές καριέρας.
 • Καλές πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου κατασκευής – εμπορίας υαλοπινάκων.
 • Αρχές και εργαλεία διαχείρισης έργου.
 • Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ.
 • Μετρήσεις – εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο.
 • Όργανα μέτρησης – εργαλεία.
 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
 • Γυαλί και υαλοπίνακες.
 • Κουφώματα – πλαίσια υαλοπινάκων.
 • Κοπή – επεξεργασία – τοποθέτηση υαλοπινάκων.
 • Μεταφορά και αποθήκευση υαλοπινάκων.
 • Ποιότητα και πιστοποίηση.
 • Πρώτες βοήθειες.

Σκοπός του υλικού είναι να προσφέρει τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εμπορία, επεξεργασία, κοπή και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε οικιακές, εμπορικές και οικοδομικές εφαρμογές – με αξιοπιστία και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

Γενικότερα, στοχεύει (α) στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών δεξιοτήτων επεξεργασίας (κοπής, τοποθέτησης, αντικατάστασης) υαλοπινάκων σε οικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτήρια, σε έπιπλα και άλλες κατασκευές, ώστε οι καταρτισθέντες να μπορούν να εργασθούν σε βιοτεχνίες και εργαστήρια υαλοπινάκων ή σε συνεργεία εργολάβων οικοδομών στον τομέα των υαλοκατασκευών και (β) στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων τήρησης κανόνων ασφαλείας σε βιοτεχνικό περιβάλλον, κατανόησης και τήρησης της νομοθεσίας και των κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την επεξεργασία, μεταποίηση και επισκευή υαλοκατασκευών.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

 • Το email επικοινωνίας σας
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA