Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Τεχνική κατάρτιση ψυκτικών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Διαγράμματα σχεδιασμού κύκλου ψύξης, μηχανικής συμπίεσης ατμών (P-H, T-S).
  • Θερμοδυναμικές μεταβολές κύκλου ψύξης μηχανικής συμπίεσης ατμών.
  • Χάραξη θερμοδυναμικών μεταβολών κύκλου ψύξης εγκατάστασης μηχανικής συμπίεσης ατμών.
  • Υπολογισμός ενεργειακών μεγεθών κύκλου ψύξης εγκατάστασης μηχανικής συμπίεσης ατμών.
  • Ψυχρομετρικός χάρτη.
  • Ψυχρομετρικές μεταβολές στον ψυχρομετρικό χάρτη.
  • Υπολογισμοί ψυχρομετρικών και ενεργειακών μεγεθών αέρα κλιματιστικής εγκατάστασης στον ψυχρομετρικό χάρτη.

Σκοπός του υλικού είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά (α) με τις θερμοδυναμικές μεταβολές και τα συναλλασσόμενα ποσά ενέργειας – θερμότητας μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος εγκατάστασης με μηχανική συμπίεση ατμών, σε διάγραμμα p-h και (β) με τις ψυχρομετρικές μεταβολές και τις συναλλασσόμενες ποσότητες θερμότητας μεταξύ του στοιχείου ψύξης - θέρμανσης και του αέρα, μέσω του ψυχρομετρικού χάρτη.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA