Δημοσιεύσεις / Κείμενα γνώμης - πολιτικής

Τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ επί του αρχικού κειμένου πρότασης του CEDEFOP σχετικά με τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα

Το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Ελληνικής κυβέρνησης να συμβάλλει στη μελέτη και αξιολόγηση δυνατών και αδύνατων σημείων του Ελληνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας υπέβαλλε  στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή κείμενο εργασίας με τίτλο «Διακυβέρνηση των συστημάτων πρόβλεψης και σύζευξης δεξιοτήτων στην Ε.Ε. Επιτελική Σύνοψη. Πρώτη έκθεση χαρτογράφησης για την Ελλάδα».

Το Κείμενο Γνώμης παρουσιάζει την γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ επί του αρχικού κειμένου πρότασης του CEDEFOP. Στο Κείμενο Γνώμης επισημαίνονται βασικές θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τον χαρακτήρα και τον κρίσιμο ρόλο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών, και γίνονται κριτικά σχόλια σε επιμέρους σημεία του κειμένου του CEDEFOP.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης Π. (2017), «Γραπτή τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΓΣΕΒΕΕ στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας», Κείμενα Γνώμης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Ιούλιος, σσ. 8

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA