Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Υπερμόχλευση της ευρωπαϊκής οικονομίας και μια σύντομη περιγραφή του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη

μικρές επιχειρήσεις, χρηματοδότηση, περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης, οικονομία, μοντέλα ανάπτυξης ΜμΕ, τραπεζικός κλάδος, ευρωπαϊκή οικονομίαΟ τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεν θα μπορούσε να μην ήταν, εφόσον αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό διαμεσολαβητή των ροών κεφαλαίου από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες, ή με απλά λόγια βασικό ρυθμιστή της παροχής ρευστότητας στην λεγόμενη πραγματική οικονομία. Επομένως, όταν ο τραπεζικός κλάδος μιας οικονομίας αντιμετωπίζει πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό διαχέεται στην λεγόμενη πραγματική οικονομία με διάφορες μορφές, από έλλειψη ρευστότητας για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι και έλλειψη κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 296403. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA