Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων: Μια ερευνητική προσέγγιση

 

Το κείμενο παρουσιάζει και προτείνει μια μεθοδολογία διερεύνησης δεξιοτήτων ανά επάγγελμα (ειδικότητα) με βάση παραδοχές, τεχνικές και εργαλεία ποιοτικής κοινωνικής έρευνας. Το συγκεκριμένο μοντέλο διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων περιέχει στοιχεία καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και πρόγνωσης των μελλοντικών αναγκών για τις πιο σημαντικές δεξιότητες του επαγγέλματος. Επίσης, στο κείμενο προτείνεται μια τυπολογία επτά (7) κατηγοριών διαφορετικού είδους δεξιοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται εξήντα οκτώ (68) μεμονωμένες δεξιότητες και δεκαεννέα (19) ερωτήσεις διερεύνησης των δεξιοτήτων κατανεμημένες σε πέντε (5) πεδία αξιολόγησης. Παρουσιάζονται, επιπλέον, η προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία (η ακολουθία βημάτων του ερευνητή), το εργαλείο καταγραφής των πληροφοριών (Καρτέλα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων) μαζί με οδηγίες εφαρμογής του, καθώς και η γενική δομή της τελικής έκθεσης αναφοράς με τα αποτελέσματα της μελέτης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA