Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Διερεύνηση αναγκών κατάρτισης στα αντικείμενα της «ασημένιας οικονομίας», της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελέτης διερεύνησης και ανάλυσης αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης, σε ειδικότητες που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ, προκείμενου για την ανίχνευση αναγκαίων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης απασχολούμενων σε επιχειρήσεις των τομέων:

  1. της ασημένιας οικονομίας (silver economy),
  2. της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας,
  3. του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των υπηρεσιών με έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Με βασικό στόχο να διατυπωθούν ολοκληρωμένες προτάσεις αντικειμένων και περιεχομένων κατάρτισης, η μεθοδολογική προσέγγιση της διερεύνησης αναγκών κατάρτισης, βασίστηκε σε βιβλιογραφική επισκόπηση, desk research, αρθρογραφία, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης με συμμετοχή κρίσιμων πληροφορητών και αξιοποίηση δεδομένων, που να βασίζονται σε καταγεγραμμένες ανάγκες και προτάσεις εκ μέρους των ίδιων των δυνητικών αποδεκτών δράσεων ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα επαγγέλματα, που αποτέλεσαν τελικό αντικείμενο διερεύνησης με στόχο τον προσδιορισμό των επιθυμητών θεματικών αντικειμένων κατάρτισης ήταν:

Τεχνικοί και βοηθοί φυσιοθεραπείας & γυμναστές, εκπαιδευτές και επικεφαλής προγραμμάτων ευεξίας και αναψυχής, βοηθοί στον τομέα της υγείας, αγγειοπλάστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, κοσμηματοποιοί και τεχνίτες πολύτιμων μετάλλων, κατασκευαστές και χορδιστές μουσικών οργάνων, τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, μηχανικοί και επισκευαστές αυτοκίνητων οχημάτων, γραφίστες και σχεδιαστές πολυμέσων, μεσίτες ακίνητης περιουσίας.

Τα προτεινόμενα αντικείμενα κατάρτισης, συνολικά είκοσι τρία (23), παρουσιάζονται στη μελέτη ανά επάγγελμα με καταγραφή των επιμέρους βασικών τους χαρακτηριστικών, όπως μέθοδος υλοποίησης, διάρκεια και χρονικές περίοδοι υλοποίησης, κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA