Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για ισχυρή, βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη

Στο Πίτσμπουργκ το 2009 οι ηγέτες του G20 δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν στρατηγικές και επενδύσεις ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού για την επίτευξη μιας ισχυρής, βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης.

Ως πλαίσιο για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, κάθε χώρας, μέσω της δικής της εθνικής πολιτικής, θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι θέσεις των G20 παρουσιάζονται στην έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες: τους λόγους για τους οποίους απαιτείται στρατηγική δεξιοτήτων, ένα εννοιολογικό πλαίσιο για μια τέτοια στρατηγική και οι συστάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Το παρόν κείμενο, αποτελεί μεταφρασμένη αναδημοσίευση και αφορά στα δυο μέρη της έκθεσης:

  • Το Πρώτο Μέρος (Ι) περιγράφει εν συντομία τα επιλεγμένα κίνητρα που οδηγούν στην μακροπρόθεσμη αλλαγή, όπως είναι η δημογραφική αλλαγή, τα υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα που οδηγούν σε ένα πιο εξειδικευμένο και παραγωγικό εργατικό δυναμικό, η ισότητα και η ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς, η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η τεχνολογία και η καινοτομία και τέλος, η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία.
  • Το Δεύτερο Μέρος (ΙΙ) παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για μια στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων, με αναφορά στους εθνικούς στόχους πολιτικής, που σχετίζονται με τις διαφοροποιημένες πραγματικότητες και ανάγκες των μεμονωμένων χωρών. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις κοινές αλλά και στις διαφορετικές προκλήσεις, σε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, σε μια προοπτική κύκλου ζωής των δεξιοτήτων αυτών και στη σύγκλιση μεταξύ των πολιτικών επί της απασχόλησης.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA