Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Energy poverty in Small and Medium Enterprises in Greece

Το ερευνητικό κείμενο αναφέρεται στην έκταση και τις μορφές της ενεργειακής φτώχειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Energy poverty contributed to the deterioration of the position of small and micro enterprises in Greece according to the findings of a piece of qualitative and quantitative research that was conducted between May and August 2019.

The reasons for the appearance and deterioration of energy poverty are the rise of electricity bills (by 28% for medium industries and by 177% for households between 2006-2017) as well as the falling of the revenues of small and medium enterprises (SMEs). As a consequence, 15% of SMEs have outstanding energy bill payments Public Power Company (PPC), natural gas, etc.). Although it is impossible to extract reliable averages, due to wide discrepancies deriving from their different sizes and activities, many SMEs set aside up to 66% of their profits in order to meet their energy costs (particularly those that are active in the food and beverage services). According to the answers of 19 professionals who nearly all belong to different sectors, almost 1 in 3 has been charged with paying off overdue past debt settlements to energy companies. Despite the end of the economic crisis and recession, all interviewees (100%) replied that they continue to function under the same regime of limitations to energy needs as was the case at the height of the crisis and to the detriment of their quality of service and the standard of their living and working conditions. Such limitations concerned and continue to concern the minor or even non-existent use of air-conditioning in the summer and heating in winter (either waterheating or electricity bulbs), while the function of the existing production equipment is constantly increasing.

In a nutshell, SME’s energy costs have evolved into a significant component of their running costs that occasionally exceed even their labour costs, resulting in the rise of energy poverty.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA