Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Επισημάνσεις και σχόλια με αφορμή τη μελέτη του βιβλίου του Nick Srnicek Καπιταλισμός της ψηφιακής πλατφόρμας

Το ερευνητικό κείμενο παρουσιάζει και σχολιάζει το βιβλίο του Nick Srnicek, Καπιταλισμός της ψηφιακής πλατφόρμας (2017, Polity Press). Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν ένα σχετικά νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επεκτείνεται ραγδαία στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Ψηφιακός µετασχηµατισµός, ψηφιακή πλατφόρµα, δεδοµένα, (το) µέλλον της εργασίας, καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τεχνολογία, οικονοµική κρίση, µονοπώλιο, οικονοµία διαµοιρασµούΟι πλατφόρμες, αξιοποιώντας τη γενικευμένη πλέον πρόσβαση των ατόμων στο διαδίκτυο, συγκεντρώνουν και αναλύουν μεγάλα σύνολα δεδομένων και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης για εμπορικούς – κερδοσκοπικούς σκοπούς (πώληση διαφημιστικού χώρου, ενοικίαση υπηρεσιών, προσαρμογή παραγωγικών διαδικασιών, είσπραξη αμοιβής για τη μεσολάβηση στην αλληλεπίδραση αγοραστών και πωλητών κοκ). Οι ψηφιακές πλατφόρμες εκδηλώνουν σαφή τάση ολιγοπώλησης, ακόμη και μονοπώλησης, της κάθε αγοράς όπου δραστηριοποιούνται με σημαντικές αρνητικές συνέπειες στις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της λειτουργίας του μοντέλου της ψηφιακής πλατφόρμας στην απασχόληση δεδομένου ότι υποκαθιστούν την σταθερή και πλήρη απασχόληση με επισφαλείς εργασίες και με εξωτερικές αναθέσεις – υπεργολαβίες.

Ο Srnicek αναλύει τις ψηφιακές πλατφόρμες ως καπιταλιστικές επιχειρήσεις σε τρεις φάσεις:

  • το παρελθόν: όπου εξετάζει επιλεγμένα περιστατικά της οικονομικής ιστορίας του καπιταλισμού, από τα μέσα της δεκαετίας 1970 και μετά, τα οποία μας οδήγησαν στην ανάπτυξη και την μονοπωλιακή θέση που διατηρούν στις μέρες μας οι σημαντικότερες ψηφιακές πλατφόρμες·
  • το παρόν: όπου εξηγεί τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά και τα κύρια είδη ψηφιακής πλατφόρμας, και
  • το μέλλον: όπου αναλύει τις βασικές τάσεις και προοπτικές στην εξέλιξη των ψηφιακών πλατφορμών.

Βιβλιογραφική αναφορά: Λιντζέρης, Π. (2018) «Επισηµάνσεις και σχόλια µε αφορµή τη µελέτη του βιβλίου του Nick Srnicek Καπιταλισµός της ψηφιακής πλατφόρµας», Ερευνητικά Κείµενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 4/2018, σσ. 32

Το παρόν ερευνητικό κείμενο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA