Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Έρευνα καταναλωτών για την τοπική αγορά του Δήμου Διονύσου

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μετά από αίτημα του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Διονύσου, να εκπονήσει έρευνα αγοράς για τις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων του Δήμου Διονύσου σε σχέση με την τοπική αγορά.

Το ερευνητικό κείμενο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τον Δήμο Διόνυσο από δευτερογενείς πηγές. Ακολουθεί η επιτελική σύνοψη με τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει την περιγραφική ανάλυση της έρευνας.

Το ερευνητικό κείμενο ολοκληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα όπως προέκυψαν μέσα από την έρευνα.

Τέλος, περιλαμβάνονται και δύο παραρτήματα. Στο πρώτο αποτυπώνεται μέσα από πίνακες η σύνθεση και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος των ερωτώμενων του Δήμου Διονύσου και των ερωτώμενων της Περιφέρειας Αττικής. Στο δεύτερο βρίσκεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Χρηματοδότηση: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA