Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Η αξιοποίηση μεγάλων συνόλων δεδομένων (Big Data) από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ζούμε σε μία εποχή όπου ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των εφαρμογών αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, ενώ  όποιοι καταφέρνουν να τις διαχειριστούν αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς έχουν πρόσβαση σε νέα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη.

Η ικανότητα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή διοικητικών και επιχειρηματικών στρατηγικών, προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε όσους τα χρησιμοποιούν-επεξεργάζονται-αναλύουν, αφού οι διαθέσιμες πληροφορίες συμβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, στην ορθή λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Συγχρόνως, η μεγάλη κλίμακα των δεδομένων προσφέρει πιο ακριβή στατιστικά αποτελέσματα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.. Το ερώτημα που τίθεται είναι: «Σε ποιον βαθμό οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες πληροφορίες;». Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δύνανται να βελτιστοποιήσουν την πολιτική τους, περιορίζοντας τα έξοδα, βελτιστοποιώντας τα έσοδα και γνωρίζοντας καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και των προμηθευτών τους.

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA