Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Η φοροαποφυγή των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Η φοροαποφυγή αποτελεί ένα μείζον θέμα για τις περισσότερες κυβερνήσεις καθώς στερεί πολύτιμους πόρους από την δημοσιονομική τους πολιτική

Τις τελευταίες μέρες επικρατεί έντονος διάλογος σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων στα χώρα μας. Η συζήτηση εστιάζεται στους συντελεστές φορολόγησης
των κερδών των επιχειρήσεων και των μερισμάτων των μετόχων καθώς και στο κατά πόσο οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι φοροδιαφεύγουν.

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η φοροαποφυγή, δηλαδή η νόμιμη μείωση της φορολογητέας ύλης, κάτι το οποίο αποτελεί συνήθη πρακτική των μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως των πολυεθνικών. Η φοροαποφυγή αποτελεί ένα μείζον θέμα για τις περισσότερες κυβερνήσεις καθώς στερεί πολύτιμους πόρους από την δημοσιονομική τους πολιτική ενώ η καταπολέμησή της γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των διεθνών οικονομικών συναλλαγών.

Η φοροαποφυγή γίνεται μέσω της μεταφοράς κερδών από επιχειρήσεις των πολυεθνικών ομίλων που είναι εγκατεστημένες σε χώρες υψηλής φορολογίας σε επιχειρήσεις των ομίλων που εδρεύουν σε χώρες χαμήλης ή ακόμα και μηδενικής φορολογίας, γνωστές ευρύτερα ως «φορολογικοί παράδεισοι».

Οι πρακτικές μέσω των οποίων γίνεται αυτή η μεταφορά κερδών είναι ποικίλες. Η πιο συνήθης πρακτική είναι η μεταβιβαστική τιμολόγηση η οποία περιλαμβάνει την πώληση ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών εντός των πολυεθνικών ομίλων με υπερτιμολογήσεις. Διαδεδομένες πρακτικές είναι επίσης η μεταφορά χρέους σε επιχειρήσεις του ομίλου σε χώρες υψηλής φορολογίας καθώς και η μεταβίβαση άυλων περιουσιακών στοιχείων (πχ πατέντες, σήματα, πνευματικά δικαιώματα), σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες χαμήλης φορολογίας, η χρήση των οποίων στη συνέχεια μισθώνεται στις θυγατρικές που εδρεύουν σε χώρες υψηλής φορολογίας...

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA