Δημοσιεύσεις / Αναδημοσιεύσεις

Η κυκλική οικονομία χέρι χέρι με τις επισκευές

Η κυκλική οικονομία αφορά στην επαναχρησιμοποίηση εκροών/απορριμμάτων κάποιων παραγωγικών διαδικασιών ώστε να αποτελέσουν εισροές σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ανάγκη για την παραγωγή νέων πόρων με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομική αποτελεσματικότητα. Στο ανωτέρω πλαίσιο, σημαντική συμβολή στην κυκλική οικονομία έχουν παραδοσιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις επισκευές.

Το άρθρο έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας, διαδικασίες τις οποίες καλούμαστε να επαναφέρουμε και να εκσυγχρονίσουμε. Δραστηριότητες όπως οι επισκευές αυτοκινήτων και συσκευών μπορούν να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τον κυκλικό σχεδιασμό και την επισκευασιμότητα των προϊόντων καθώς να αντιμετωπιστούν τυχόν ρυθμιστικά και άλλα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις επισκευές.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA