Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Κλιματική Αλλαγή και ΜμΕ: Πράσινη μετάβαση, ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο & αναγκαίες προσαρμογές για την αύξηση ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Λόγω της κλιματικής κρίσης, τα κράτη παγκοσμίως, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράσσει τον δρόμο, σχεδιάζουν τρόπους και μέσα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η πράσινη μετάβαση θα επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την οικονομική δραστηριότητα των χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα. ΕΕ αλλά και ΟΗΕ προσπαθούν να προωθήσουν πολιτικές και κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εμπλακούν ενεργά στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, η ΕΕ αποφάσισε την αξιοποίηση πόρων ύψους 401 δισ. € για την προώθηση καινοτομιών στους τομείς Πράσινης Ανάπτυξης και των ΑΠΕ, εντάσσοντας σε αυτές τις δράσεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη είναι μια προσπάθεια καταγραφής των δράσεων, μεταρρυθμίσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το Σχέδιο, με εστίαση στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των συνεπειών που θα φέρει η εισαγωγή φυσικού αερίου στην περιοχή. Η μελέτη έχει σκοπό να σκιαγραφήσει το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και τις δυνατότητες που θα φέρει η πράσινη μετάβαση.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA