Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Μια δεύτερη ζωή για την Μεγαλόπολη. Προτάσεις για τον οικονομικό μετασχηματισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη μέρα της απολιγνιτοποίησης

Στο Ερευνητικό κείμενο εξετάζεται η οικονομία της Μεγαλόπολης και της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας υπό το πρίσμα της λιγνιτικής παραγωγής και των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της υπό εξέλιξη απολιγνιτοποίησης. Αναλύονται και εξετάζονται κριτικά οι προβλέψεις του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που ως επίκεντρο έχουν την υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων.

Το Ερευνητικό κείμενο παρουσιάζει μια σειρά προτάσεις για την οικονομική αναγέννηση της περιοχής μετά τον πλήρη τερματισμό της λιγνιτικής παραγωγής. Οι προτάσεις, που κατά ένα μέρος είναι αποτέλεσμα συζητήσεων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, αναφέρονται στην οικονομία, στο ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και τη ενέργεια. Τονίζεται δε ότι για την ευόδωση οποιουδήποτε σχεδίου μετάβασης αναντικατάστατη προϋπόθεση είναι η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Η σκοπιμότητα για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ σχετίζεται με την πολύπλευρη σημασία της ενεργειακής μετάβασης τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής όσο κι ευρύτερα για την ελληνική οικονομία.

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1: "Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων" της Πράξης "Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" με κωδικό ΟΠΣ 5003864, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA