Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Μελέτη Κοστολόγησης Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών

 

Μετά από πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ), ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) η εκπόνηση μιας μελέτης στην οποία να αποτιμάται αφενός το κόστος λειτουργίας των ιδιωτικών παιδικών σταθμών και αφετέρου η βιωσιμότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς τους εξαρτάται από την παροχή voucher προς τις οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Η μελέτη βασίστηκε σε έρευνα για την αποτίμηση του κόστους σε δείγμα παιδικών σταθμών, η οποία διενεργήθηκε μέσω ερωτηματολογίου και έγινε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2021.

Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, προσεγγίζεται το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης. Ξεκινά με την παράθεση πληροφοριών για τη σκοπιμότητα μιας μελέτης κοστολόγησης και τη σημασία της εξωοικογενειακής φροντίδας παιδιών και συνεχίζει με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των παιδικών σταθμών στην Ελλάδα και την περιγραφή της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Το δεύτερο μέρος, που αποτελεί και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της μελέτης, ξεκινά με την περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης και την περιγραφή του δείγματος. Στη συνέχεια, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, γίνεται μια αποτίμηση της ποσοστιαίας διάρθρωσης του κόστους των επιχειρήσεων. Προκειμένου να υπάρξει μια πιο απτή εικόνα του κόστους, ακολουθεί η αποτίμηση της διάρθρωσης του κόστους σε απόλυτα μεγέθη για έναν τυπικό παιδικό σταθμό που φιλοξενεί 70 παιδιά. Για να γίνει αυτό εφικτό, εφαρμόστηκε στάθμιση στις παρατηρήσεις του δείγματος.

Με βάση τα μεγέθη απόλυτου κόστους που προέκυψαν από τη στάθμιση, εφαρμόζεται ανάλυση νεκρού σημείου, προκειμένου να διερευνηθεί η βιωσιμότητα των παιδικών σταθμών με δεδομένες τις υφιστάμενες τιμές των vouchers της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια, στο καθένα από τα οποία προσομοιώνονται μία τυπική και δύο ακραίες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι με βάση τις σημερινές τιμές των vouchers, οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι οικονομικά βιώσιμοι.

Στο πλαίσιο των συμπερασμάτων αυτών, καταλήγουμε σε προτάσεις για ενδεικτικές τιμές των voucher, με τις οποίες οι παιδικοί σταθμοί μπορούν να γίνουν βιώσιμοι.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA