Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Οδηγός επιδομάτων ανεργίας για τους/τις επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/ες

Οδηγός επιδομάτων ανεργίας για τους/τις επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/εςΗ διεθνής συγκυρία της οικονομικής κρίσης, που έπληξε και τη χώρα μας, οδήγησε ένα μεγάλο μέρος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε κλείσιμο, ενώ τούτο προκάλεσε και τη διακοπή των εργασιών για πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε η ανάγκη για την καθιέρωση, το 2011, εν μέσω της οικονομική κρίσης, ενός βοηθήματος ανεργίας για την υποστήριξη των επαγγελματιών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Πρόκειται για παροχή κοινωνικής ασφάλισης, η οποία χορηγείται από το 2012 και μετά.

Ειδικότερα, συστάθηκε στον Ο.Α.Ε.∆. Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, που καλύπτει ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε., το Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α. με στόχο τη χορήγηση του βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του επαγγέλµατος. Στην πράξη, ωστόσο, λόγω των σχεδόν απαγορευτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του βοηθήματος, αν και χιλιάδες εν ενεργεία έμποροι και επαγγελματίες καταβάλλουν, από το 2011, 120 ευρώ ετησίως για τη στήριξη των άνεργων συναδέλφων τους, ενδεικτικά το 2018, από τις 240.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έλαβαν το βοήθημα αυτό υπολογίζονται σε μόλις 6.000.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παρών θεματικός οδηγός επιχειρεί να αναλύσει λεπτομερώς την περίπτωση του βοηθήματος ανεργίας προς τους ασφαλισμένους, με εκτενή ανάλυση τόσο των δικαιούχων όσο και των προϋποθέσεων αλλά και της διάρκειάς του. Παράλληλα, γίνεται εμβάθυνση σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον ασφαλισμένο ή τον ειδικό επιστήμονα, όπως αμιγώς πρακτικά ζητήματα ή ζητήματα ερμηνείας του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Βιβλιογραφική αναφορά: Κουτσούκου Η. (2020), «Οδηγός επιδομάτων ανεργίας για τους/τις επιχειρηματίες /αυτοαπασχολούμενους/ες», Θεματικοί Οδηγοί ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,  

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA