Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Οδικός Χάρτης προσαρμογής του επαγγέλματος «Αμπελουργός - Οινοποιός»

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί τη δράση του Εργαστηρίου πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα με στόχο να καλύψει ένα σημαντικό κενό στρατηγικής πληροφόρησης, όπως εντοπίζεται σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αυτό αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται και εξελίσσονται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η εκπόνηση Οδικών Χαρτών για την προσαρμογή των επαγγελμάτων στις επικείμενες μεταβολές. Οι Οδικοί Χάρτες αναμένεται να επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση, τόσο των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής και εκπροσώπησης όσο και των ίδιων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις επερχόμενες αλλαγές, ενισχύοντας τρόπο τινά τη προσαρμοστική ικανότητά τους.

Ο παρών Οδικός Χάρτης αφορά στο επάγγελμα του «Αμπελουργού - Οινοποιού» και συνοψίζει τα σημαντικότερα ευρήματα, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία διερεύνησης των προοπτικών του επαγγέλματος.

Ο «Αμπελουργός – Οινοποιός» ασχολείται με την καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή κρασιού (οινοποίηση). Το επάγγελμα εντάσσεται στον δυναμικό κλάδο της αγροδιατροφής, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα έτη, καθώς νέες γενιές οινοποιών υιοθετούν ολοένα και περισσότερο καινοτόμες μεθόδους και διεκδικούν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά οίνου, η οποία παρουσιάζει υψηλό ανταγωνισμό και μεγάλη κινητικότητα, με σταθερά υψηλή κατανάλωση. Παράλληλα, συνεργατικά σχήματα, δεξιότητες επικεντρωμένες στην ολότητα του οικοσυστήματος, οινοτουρισμός, ηλεκτρονικό εμπόριο, αναμένεται να συμβάλλουν στην πρόοδο του κλάδου, ενώ σημαντικές προκλήσεις εντοπίζονται σε νέες τεχνολογίες στην αμπελουργία και οινοποίηση, στην προσαρμογή σε νέες καταναλωτικές τάσεις, όπως και στη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής επαγγέλματος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA