Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Προς μια προφορική ιστορία του συνδικαλισμού στον κλάδο της επισκευής αυτοκινήτου: Διαδρομές μνήμης και διαδρομές ζωής συνδικαλιστών της ΕΟΒΕΑΜΜ

 

Μελέτη: Προς μια προφορική ιστορία του συνδικαλισμού στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτου: Διαδρομές μνήμης και διαδρομές ζωής συνδικαλιστών της ΕΟΒΕΑΜΜ

Ο εορτασμός των 100 χρόνων ίδρυσης και λειτουργίας της ΓΣΕΒΕΕ το 2019 ανέδειξε, μέσω των ποικίλων επετειακών εκδόσεων, την πολυτιμότητα της γραπτής μνήμης των αρχείων αλλά και της προφορικής μνήμης των συνδικαλιστών της ΓΣΕΒΕΕ. Με πηγή έμπνευσης, επομένως, τα προαναφερόμενα και στο πλαίσιο του ρεύματος της προφορικής ιστορίας, που κατά τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και στη χώρα μας, υλοποιήθηκε η μελέτη Προς μια προφορική ιστορία του συνδικαλισμού στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτου: Διαδρομές μνήμης και διαδρομές ζωής συνδικαλιστών της ΕΟΒΕΑΜΜ. Με κύρια πηγή άντλησης δεδομένων την προφορική μνήμη των συνδικαλιστών της ΕΟΒΕΑΜΜ, η μελέτη αυτή πραγματεύεται πώς η προφορική ατομική και η συλλογική μνήμη συνδικαλιστών της ΕΟΒΕΑΜΜ αφηγείται τις διαδρομές ζωής των ίδιων των συνδικαλιστών και μέσω των διαδρομών αυτών την ιστορία του συνδικαλισμού στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτου, τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του. Η επιλογή ως μελέτη περίπτωσης του συγκεκριμένου κλάδου βασίστηκε στη σημαντικότητα της πολύχρονης συνδικαλιστικής παρουσίας του, της συνδικαλιστικής δύναμής του εντός της ΓΣΕΒΕΕ, της συνδικαλιστικής του πυκνότητας, καθώς και του γεγονότος ότι αποτελεί έναν κλάδο που βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA