Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Προκλήσεις & προοπτικές για την ελληνική χειροτεχνία

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιχειρείται η καταγραφή των πιο πρόσφατων δεδομένων για την χειροτεχνία. Αρχικά, παρατίθενται οι ορισμοί της χειροτεχνίας, των χειροτεχνικών επαγγελμάτων και η περιγραφή των δραστηριοτήτων τους. Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή στην χειροτεχνία, το πώς και πού γεννήθηκε και αναπτύχθηκε και ποιες καθημερινές λειτουργικές ή συμβολικές ανάγκες κάλυπτε ενώ γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τις διαφορές της «λαϊκής τέχνης» από την «χειροτεχνία». Έπειτα, περιγράφεται σύντομα η εξέλιξη και ο ρόλος της χειροτεχνίας τις τελευταίες δεκαετίες στον παγκοσμιοποιημένο βιομηχανοποιημένο κόσμο και οι προκλήσεις που αναδύθηκαν.

Καταγράφονται οι σύγχρονοι, χειροτεχνικοί κλάδοι και τα βασικά μεγέθη τους. Στην συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στην συνεισφορά της ελληνικής χειροτεχνίας στην ελληνική οικονομία με στατιστικά στοιχεία του έτους 2019. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις χωρικές συγκεντρώσεις των χειροτεχνικών δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα και τις αγροτικές περιοχές. Ακόμη, καταγράφεται η συνεισφορά της χειροτεχνίας στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι σύγχρονες δυνατότητες που εμφανίζονται.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA