Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί μία εκτενή παρουσίαση των εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία πέντε έτη στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο επίκεντρο της μελέτης τίθεται η Οδηγία 790/2019, η οποία έχει ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία έτσι ώστε αυτή να ευθυγραμμιστεί με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, είτε αυτά λειτουργούν ήδη στην αγορά είτε αναδύονται και προβλέπεται να αναπτυχθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον. Στη μελέτη παρουσιάζονται οι νέες διατάξεις και επιχειρείται η δογματική ένταξή τους στο προϋπάρχον σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας, η ανάλυση και ερμηνεία τους, η ανάδειξη της πρακτικής τους σημασίας με τη χρήση παραδειγμάτων και η εκτίμηση της επίδρασης που θα έχουν στις επιχειρήσεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, στη μελέτη γίνεται συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων πρόσφατων αποφάσεων του ΔικΕΕ στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η επισκόπηση της νομολογίας του ΔικΕΕ κρίνεται σκόπιμη καθόσον το Δικαστήριο με τις αποφάσεις διαμορφώνει διαρκώς το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ερμηνευτικά ερωτήματα που επηρεάζουν άμεσα την αγορά προστατευόμενου περιεχομένου. Περαιτέρω, λόγω της μεγάλης πρακτικής του σημασίας και του εύρους των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, στη μελέτη αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λήψη αδειών δημόσιας εκτέλεσης ηχογραφημένης μουσικής. Μνεία γίνεται επίσης στις διοικητικές διαδικασίες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίστηκαν πρόσφατα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μία σύνοψη των σημαντικότερων σημείων της και τις τελικές θέσεις του συντάκτη της.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA