Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

Συνεργατικοί χώροι εργασίας: χαρακτηριστικά, τάσεις και προτάσεις πολιτικής

Ο όρος συνεργατικοί χώροι εργασίας (collaborative workspaces) αναφέρεται στους νέους εναλλακτικούς εργασιακούς χώρους που έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία, όπως οι χώροι coworking (συνεργατικοί χώροι), οι θερμοκοιτίδες (business incubators) και οι επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων (accelerators), τα fab labs, hackerspaces, makerspaces, οι κολεκτίβες εργασίας κ.λπ. Τα κύρια χαρακτηριστικά των συνεργατικών χώρων είναι ότι οι χρήστες τους μοιράζονται συγκεκριμένες αξίες όπως η ανοικτότητα και το μοίρασμα (δεδομένων, εμπειριών, τεχνογνωσίας, λογισμικού, λειτουργικού κόστους κ.λπ.), η πιθανότητα νέων συνεργασιών, μέσω τυχαίων συναντήσεων μεταξύ των χρηστών, ενώ φαίνεται πως η γεωγραφική εγγύτητα των χρηστών μπορεί να μειώσει το συναίσθημα της μοναξιάς, το οποίο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών των δημιουργικών και τεχνολογικών κλάδων. Οι συνεργατικοί χώροι έρχονται και ως απάντηση στην αυξανόμενη ένταση της επισφαλούς εργασίας, που είναι άλλο ένα γνώρισμα της αυτό-απασχόλησης και του ελεύθερου επαγγέλματος, ιδιαίτερα όταν αυτό αντικαθιστά τη μισθωτή εργασία σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Η εμφάνιση των συνεργατικών χώρων συνοδεύεται και είναι άρρηκτα δεμένη με την εμφάνιση της λεγόμενης «δημιουργικής τάξης» (Florida, 2002) και τη διαδικασία ψηφιοποίησης της οικονομίας. Τα επόμενα τμήματα του σημειώματος περιγράφουν τις λειτουργίες των συνεργατικών χώρων, τα πλεονεκτήματα για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις που επιλέγουν αυτούς τους χώρους καθώς και κάποιες νέες τάσεις στην ανάπτυξη των συνεργατικών χώρων στις πόλεις και στον αγροτικό χώρο. Τέλος, το σημείωμα προτείνει ορισμένες πολιτικές για την ανάπτυξη των συνεργατικών χώρων στην Ελλάδα.

Βιβλιογραφική αναφορά: Αυδίκος Β. (2020), «Συνεργατικοί χώροι εργασίας: χαρακτηριστικά, τάσεις και προτάσεις πολιτικής», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 15/2020, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 32

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA