Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές». Αρχικά, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στις κατασκευές συστημάτων αλουμινίου, με κυρίαρχη τάση τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης . Προσδιορίζονται οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες απορρέουν από τη σήμανση CE, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων. Αναλύονται οι έλεγχοι ποιότητας που θα πρέπει να διενεργούνται καθώς και η μέθοδος τεκμηρίωσης αυτών. Παρουσιάζονται οι ορθές πρακτικές για την ενεργειακά αποδοτική συναρμολόγηση και κατασκευή των προϊόντων και οι κατεργασίες των υλικών που πραγματοποιούνται, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Εντοπίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων, και προτείνονται προληπτικά μέτρα προστασίας. Τέλος, περιγράφονται οι σωστές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν, τόσο κατά την προετοιμασία της οικοδομής όσο και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των κατασκευών, έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA