Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο “Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους”. Αρχικά, παρουσιάζονται οι τεχνικές πληροφορίες, έτσι ώστε να υιοθετηθούν μέτρα και τεχνικές που θα συνδράμουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αντίστοιχη μείωση στις εκπομπές ρύπων. Στη συνέχεια, παραθέτονται οι δυνατότητες που μας δίνουν οι διάφοροι αυτοματισμοί και τα διάφορα αισθητήρια που περιλαμβάνονται σ’  ένα έξυπνο σπίτι. Αναλύονται τα σενάρια που μπορούν να δημιουργηθούν για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους το έξυπνο σπίτι είναι δυνατό να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης ισχύος πυκνωτών για κάθε τύπο αντιστάθμισης του συντελεστή ισχύος, οι συνδεσμολογίες των πυκνωτών, οι αυτοματισμοί και τα μέσα ζεύξεως και προστασίας που απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται στην πράξη. Τέλος, παρουσιάζονται λύσεις για τη διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA