Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων». Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές ενεργειακές, και όχι μόνο, επιδόσεις των υαλοπινάκων, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για τη σωστή προδιαγραφή αυτών. Ακολούθως, αναλύονται οι επεξεργασίες και οι κατεργασίες που δέχεται ένας υαλοπίνακας και ποια είναι τα δύσκολα σημεία που επηρεάζουν την τελική απόδοση αυτού. Στο κεφάλαιο 2, δίνεται έμφαση στην ορθή τοποθέτηση υαλοπινάκων και γίνεται αναφορά στη δυνατότητα ανακύκλωσης και βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθημερινά για τον έλεγχο των υαλοπινάκων και την εύρεση των ενεργειακών ιδιοτήτων αυτών. Τέλος, παρουσιάζονται πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στους υαλοπίνακες σε ένα έργο και οι πιθανές αιτίες αυτών, η γνώση των οποίων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η ενεργειακή επίδοση των υαλοπινάκων στο κτήριο να είναι η βέλτιστη δυνατή.  

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA