Δημοσιεύσεις / Εκπαιδευτικά υλικά

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο «Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς». Αρχικά, αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της ενέργειας, η σχετική ορολογία και οι θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών και των καυσίμων, καθώς και το πώς εφαρμόζονται τα ενεργειακά μεγέθη για να υπολογιστεί η αποδοτικότητα των νέων τεχνολογιών ή/και εξοπλισμού και να προσδιοριστεί το ενεργειακό όφελος που θα προκύψει από την εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, παρέχονται οι αναγκαίες γνώσεις για τον προσδιορισμό του κατάλληλου για κάθε εφαρμογή εξοπλισμού για το σύστημα παραγωγής του ΖΝΧ, τον προσδιορισμό των κατάλληλων υλικών και διατομών για τις σωληνώσεις, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων και υδραυλικών ειδών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Τέλος, δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την αποδοτική υλοποίηση του σχεδιασμού των υδραυλικών εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση των κατάλληλων υλικών θερμομόνωσης, καθώς και την επιλογή και εφαρμογή διαφόρων άλλων τεχνικών και τεχνολογιών άμεσης ή έμμεσης εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA