Δημοσιεύσεις / Έρευνες - Μελέτες

Θέσεις μαθητείας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: όροι, προκλήσεις και προϋποθέσεις

 

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, το ενδιαφέρον για τον θεσμό της Μαθητείας, όπως και για το πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, υπό την επίδραση και οργανισμών διεθνούς εμβέλειας, άνοιξε με μεγαλύτερη ένταση και μια συζήτηση για τον ρόλο των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Μαθητεία. Ο ρόλος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη ρίχνει φως σε τρεις αλληλένδετες θεματικές: στο θεσμικό πλαίσιο για τη Μαθητεία και τον βάσει του πλαισίου αυτού ρόλο των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, τους περιορισμούς στην ανάμειξή τους, και προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση του ρόλου τους. Για τη συγγραφή της μελέτης, η οποία αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, μια «μετατόπιση» προς ένα μοντέλο Μαθητείας που αναγνωρίζει περισσότερο, συγκριτικά με το παρελθόν, τη σημασία της μεγαλύτερης εμπλοκής των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον θεσμό, αξιοποιήθηκαν δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA