Δημοσιεύσεις / Ερευνητικά κείμενα

ΣΑΜΟΣ Προτάσεις για μια ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη

Ο τυπικός τερματισμός της οικονομικής ύφεσης και κρίσης στην Ελλάδα, με την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, πραγματοποιήθηκε με άνισο τρόπο από την μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη. Ο νέος κύκλος ανάπτυξης που διανοίγεται μετά και το τερματισμό της πανδημίας θέτει διαφορετικές προκλήσεις σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κρίσης και τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει. Στην παρούσα έρευνα αρχικά περιγράφεται το οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό προφίλ της Σάμου. Στη συνέχεια διαμορφώνονται προτάσεις που έχουν τόσο αμυντικό όσο και προωθητικό χαρακτήρα: Αποσκοπούν να άρουν εμπόδια που υφίστανται κι έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κι επίσης διατυπώνονται προτάσεις που επιτρέπουν στο νησί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που διαθέτει. Κοινό χαρακτηριστικό των προτάσεων είναι ο συμπεριληπτικός τους χαρακτήρας κι η αναζήτηση μιας ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής προστασίας.

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA