Δημοσιεύσεις / Ενημερωτικά σημειώματα

Το κράτος ως εγγυητής στον τραπεζικό δανεισμό

Χρηματοδότηση, Οφειλές, Τράπεζες, Επιχειρήσεις, Εγγυήσεις, ΔημόσιοΒασική επιδίωξη του Ενημερωτικού Σημειώματος αποτελεί η ειδικότερη ενημέρωση του Έλληνα επιχειρηματία για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος των κρατικών εγγυήσεων στον τραπεζικό δανεισμό του και παράλληλα, η πληροφόρηση για τον τρόπο ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών που προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται μια αναλυτική προσέγγιση της μορφής των κρατικών εγγυήσεων που χορηγεί το Ελληνικό Δημόσιο κατά τον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του συστήματος των κρατικών ενισχύσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της παροχής και λειτουργίας των κρατικών εγγυήσεων στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και η σκοπιμότητα της χορήγησής τους σε επαγγελματικούς κλάδους, τομείς της οικονομίας και περιοχές που διαπιστώνονται ιδιαίτερες δυσχέρειες στην λειτουργία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αναλύεται, επίσης, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ και λειτουργούν οι εγχώριες κρατικές εγγυήσεις, ενώ περιγράφεται και ο εξισορροπητικός ρόλος των περιορισμών που ορίζει η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία στη χορήγησή τους, ώστε να μη θίγεται η λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Προσεγγίζεται ειδικότερα, με κριτικές αναφορές, το φλέγον ζήτημα της ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων από δάνεια που έλαβαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και επιχειρείται η περιγραφή και ανάλυση του μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών αυτών, όπως προβλέφθηκε στην πρόσφατη παρέμβαση του Έλληνα Νομοθέτη.

Βιβλιογραφική αναφορά: Τζανέτος Ν. (2020), «Το κράτος ως εγγυητής στον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 40

Το παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

NEWSLETTER

Για να δείτε όλα μας τα ενημερωτικά δελτία πατήστε εδώ

Για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, παρακαλώ προχωρήστε σε εγγραφή.

  • Το email επικοινωνίας σας
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SOCIAL MEDIA